Reprogramació de centralites

La reprogramació de la centralita, és un concepte agafat als anys 90, quan es va començar a optimitzar les curves i paràmetres d'injecció en els motors amb gestió electrónica de la injecció. Reprogramant la centralita del seu vehícle conseguira augmentar la potència del mateix, al mateix temps que redueix el consum de carburant dièsel o gasolina.

Reprogramacion de centralitas en talleres peragall

¿És possible augmentar potència i reduir consum sense afectar la mecànica?

Un mateix motor esta fabricat per soportar molts factors adversos, com pot ser temperaturas desde -30ºC fins 60ºC, altituds desde el nivell del mar fins als 4000 m sobre aquest, presions atmosferiques molt varieades, combustibles diferents, lubricants i conductors modificacions de tot tipús.

Es per això que tots els vehícles per interes de les propies marqeus surten de fábrica amb marges en certs casos molt elevats, els cuals aprofitem per sacarli el màxim rendiment sense comprometre mai la fiabilitat. Incrementant de manera progressiva, equitativa i uniforme els següents paràmetres, aconseguim el nostre objectiu d'augmentar la potència i el par motor en torn a un 20% i un 30% i reduir el consum dentre un 10% i un 15%. Aquests increments en el cas del nostre taller són el més petits possibles, però sempre tractant de modificar el màxim de paràmetres, perque es produeixi la combustió perfecta de la gasolina o diésel.

© 2017 Alberto Perales