Mecànica en general

En aquest departament tractem de solucionar tot tipus de problemes que puguin sorgir en el seu vehícle, entre aquests podríem anomenar desde una posta a punt de motor, frens, tub d'escapament, motor, embrague, distribució, suspensió, amortiguadors, direcció, neumàtics, reparacions de culata provocades per calentaments degut a rotures de manguitos, radiador, bomba d'aigua etç...

Mecanica de talleres peragall

Contem amb dos màquines de diagnósis que permeten solucionar les averíes, sigui qui sigui la marca i model del seu vehícle.

Dintre d'aquest departament englobem el que denominem Mecànica Ràpida, que consisteix en treballs puntuals que estem en disposició de poder realitzar en un temps predeterminat, en aquest apartat podem relacionar com aquests treballs.. el canvi de pastilles de fre, silenciosos, bateríes, làmpares, escobilles del limpia, etç...

© 2017 Alberto Perales