Electricitat de l'automòbil

Reparem qualsevol avería que es prodrueixi en el seu vehícle relacionat amb aquest tema, com pot ser posta a punt del motor, arrancament, batería, alternador, sistema d'il.luminació i senyalització, encès elctrónic, etç.

Electricidad de talleres peragall

Disposem de diferents equips electrónics per realitzar autodiagnosis al vehícle i així poder solucionar possibles averies que puguin sorgir en aquest.

© 2017 Alberto Perales