Canvi d'oli del seu vehícle

El seu cotxe perd oli? Necessita un canvi d'oli? Té que omplir l'oli amb molta freqüència? No oblidi que l'oli és la vida del seu motor!

Es fonamental que perque un vehícle tingui un bon resultat i s'allargi la vida del seu motor sigui nicessari que l'oli estigui net i amb quantitat suficient perque els engranatxes funcionin a la perfecció. En cas contrari les peçes es desgastarien innecesariament, contaminant el mediambient i perjudicant la vida del seu vehícle en general.

No oblidi revisar la data de canvi d'oli del seu vehícle.

Al canviar l'oli en les nostres instal.lacions li colocarem un adhesiu en la luna del seu vehícle per recordarli quan té que canviar l'oli.

© 2017 Alberto Perales